Curriculum Vitae

Suomenkielinen CV lisätään pian

ARBETSERFARENHET

2010-

Publikarbetare, Teaterpedagog | Svenska Teatern i Helsingfors

 • Helhetsansvaret för teaterns teaterpedagogiska verksamhet, planering, genomförande och budgetansvar.
 • Strategiarbete och uppföljning
 • Förbättrandet av tillgängligheten på teatern på alla dess nivåer
 • Ordförande I nätverket “NOTERA-Tillgänlig teater på svenska”.
 • Skapandet av olika koncept för teaterns publikarbete t ex. “Foajén presenterar”, “TeaterBrunchen”, “Den taktila teaterväskan” och “Familjelördag”
 • Omfattande teaterpedagogiska projekt t ex ÖnskeJag (stärkande verkstäder för unga kvinnor), Djungelboken (integration), Skattkammarön (inlärningsinspiration för finska elever I åk 6 och 7 för att lära sig svenska), Landet (teaterpedagogisk video att användas i klassen som förarbete i åk

2008-2010

Dramapedagog | Föreningen för Drama och Teater DOT r.f.

 • Projektkoordinator och pedagog ”Det mångkulturella feståret”.
 • Dramapedagog i flertal beställningsprojekt, såsom dramatiserade guidningar, tidsresor, undervisning och verkstäder
 • På Finlands Nationalmuseum dramaguidningarna : ”I J.L. Runebergs fotspår”  och ”Kriget och individen” (gästade Livsrustkammaren i Stockholm)
 • Theatre In Education – föreställningar

2008-2010

Timlärare |  Espoon esittävän taiteen koulu | Grundläggande konstundervisning

 • Teaterlärare inom grundläggande konstfostran, olika åldersgrupper (från 7 år till seniorer)
 • Planering och förverkligande av grundläggande konstundervisning enligt läroplan.

2008

Regiassistent | Vaasan kaupunginteatteri

 • Olika uppgifter inom regiassistentens verksamhetsområde
 • Tolkning från svenska (regissörens arbetsspråk) till finska (skådespelarnas och personalens arbetsspråk)

 

STUDIER

2017- fortgående Turun Ammattikorkeakoulu | Högre Yrkeshögskoleexamen | Master of Arts

2010 – fortgående Nordiska Psykodramaskolan | Grundutbildad psykodramaledare 

2004-2008 | Svenska Yrkeshögskolan | Bachelor of arts | Dramaintruktör (YH)

2001-2004 | Gymnasiet Lärkan | Studentexamen

 

FÖRTROENDEUPPDRAG

2017- fortgående Svenska Kulturfonden | Delegationsmedlem

2016 – fortgående Steinerlekskolan Näckrosen | Styrelsemedlem

2014 – 2015 Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. | Personalrepresentant
2008 – 2013 Nuorten diabetesyhdistys NDY ry | Vice orförande

2008–09 FIDEA- Finnish international drama education association | Styrelsemedlem

2005 och 2007 Studerandekåren vid Svenska Yrkeshögskolan | Styrelsemedlem socialpolitisk ansvarig och utbildningspolitiskt ansvarig