På svenska

Utbildning

Student 2004 Gymnasiet Lärkan

Dramainstruktör (YH) 2008 Svenska Yrkeshögskolan Up i Scenkonst

Fortbildning: Grundutbildad psykodramatiker 2010 – (fortgår på Hangö sommaruni, Arcada avslutad)

Språkkunskaper: Finska (modersmål), svenska (modersmål), engelska

ADB: Office, InDesign, Photoshop

Arbetserfarenhet i samband med yrket (urval)

Svenska Teatern i Helsingfors publikarbetare (Fortgående , heltid) deån oktober 2010

Högstadiet Lönkan: Lärare i tillvalsdrama för åk 8 (2010)

DOT r.f. 2008-2010:  Projektkoordinator ”Det mångkulturella feståret” samt dramapedagog i flertal olika projekt bland annat dramaguidningar , undervisning, beställningsarbeten. Bland annat: Finlands Nationalmuseum: ”I. J.L. Runebergs fotspår” dramaverkstad, Finlands Nationalmuseum: ”Kriget och individen” dramaguidning,

Esbo Förevisande skola ESKO 2008-2010 : lärare/regissör: fritidsgrupp 4 olika grupper i åldern 8-80 år.

Svenska teatern/ Teatrarnas publikarbete: publikarbetare i samband till ”Fröken Julie”

Vasa stad 2008 samt 2009:  Dramaguidningen : Wasa Stads brand och dramaguidningen: ”Toivo Kuulas liv”: regi, manusförfattare, skådespelare, dramapedagog

DOT-TIE: Teater i undervisningen-projektet: ”Krig och fred”. Utveckling, manus, skådespelare, pedagog. Turné i september 2009.

Livrustkammaren: Stockholm. Dramaverkstad: ”Kriget och individen”

Vaasan Kaupunginteatteri 2008 : regiassistent i produktionen ”Myrsky”. Regissör: Stefan Sturla Sigúrjonsson

Kulturkarnevalen 2007 : Labbledare i labbet: Performance. Arbetsuppgifter: utformning samt genomförande av ett labb under Kulturkarnevalen.

Arbetserfarenhet i samband med studier:

Turnepjäsen ”Brus” 2007: Skådespelare samt dramainstruktör. Arbetsuppgift: Utformning samt genomförande av ett teater i undervisningen (TIU) projekt inriktat för sjundeklassister. Handledning: Nina Dahl-Tallgren

Praktik: Föreningen för drama och teater DOT r.f. Flera olika undervisningstillfällen med temat drama på olika stadier av grundskolan. Föreläsning kring temat ”Drama i skolan” under seminarie för lärare. Utveckling samt genomförande av dramaverstaden ”Räddningoperation X” med temat Grimm sagorna. Utvecklandet och utförandet av två stycken för- samt efterarbeten för pjäserna: ”Den dansande prästen” (Svenska Teatern) samt ”A clockwork orange” (Teater Viirus).  Gymnasiet Lärkan: regiassistent i skådespelet ”Den kaukasiska kritcirkeln” regi: Hans Moring. Ansvarsområden: Uppvärmningar, grupptillhörighet, klädsel, scenografi, ljud och ljus, planering av repetitioner, regi samt bearbetning av manuset.

Klockriketeatern 2006 : Förarbete till pjäsen ”Sonen”. Planering samt utförande av förarbetet i skolor.

Helsingfors ortodoxa församling 2005: Dramagrupp för 7-12 åringar. Grundundrvisning i drama á 90 minuter/vecka.

Vasa stads ungdomsavdelning 2004: Planering, utformning samt genomförandet av en kortfilmsproduktion med en klass på årskurs sju i Merenkurkun koulu.

Skådespelarerfarenhet:

”Då Bergbom köpte en lokomobil”: Pigan Alma

”En dag på landet”: Pigan Alma

I J.L.Runebergs fotspår: Guide och ”Fredrika Runeberg”

”Krig och fred”: skådespelare ”Elli”

”Kriget och individen”: Mathilda Gripenberg

Dramaguidningar i Gamla Vasa: Pigan/Guiden

TIU produktionen ”Brus”: Wilma 13 år

Dramaverkstad: ”Räddningsoperation X”: Snövit

Roll i kortfilm gjord som övningsarbete för medianomstuderande vid YH Arcada

Produktionen ”FeMale”: Maria

2000–2004 Flertal roller i skolproduktioner samt i olika uppsättningar i amatörteatergrupper.

Annan arbetserfarenhet:

Kundbetjäning i flera olika sammanhang: bla. försäljning, fakturering samt telefonväxel

Barnskötare

Posteljon

Förtroendeuppdrag

Garantiföreningen för Svenska Teatern r.f. Adjugerande styrelsemedlem 2014

DOT r.f. styrelsemedlem 2006-14

Nuorten Diabetesyhdistys NDY styrelsemedlem samt viceordförande 2009-11

FIDEA: finnish international dramaeducation association: styrelsemedlem 2008-09

Studerandekåren Novium Medlem av arbetsgruppen för bildandet av kåren 2007

Studentföreningen Mask 2005-07 Ordförande, styrelsemedlem

Studerandekåren vid Svenska Yhrkeshögskolan  Utbildningspolitiskt ansvarig 2007

Svenska Yrkeshögskolan (f.d Pagus) Socialpolitiskt ansvarig   2005

Finlands Svenska Skolugdomsförbund (FSS) Suppleant i styrelsen 2004

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *